CHEF CLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM SZABÁLYZATA

Érvényes: 2021. április 1-től visszavonásig

 1. A Chef Club törzsvásárlói programban való részvétel feltétele a jelen szabályzat elfogadása.
 2. A Chef Club egy olyan törzsvásárlói program, amelyben a Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Chef Market) vásárló partner cégei a programba történő regisztrációt követően vásárlásaik után hűségpontokat gyűjthetnek, majd azok beváltásával termékekhez juthatnak.
 3. A Chef Market által szervezett programban a vásárló, HoReCa tevékenységű partner cégek (a továbbiakban: Clubtag)  egyedi elbírálást követően vehetnek részt. A vásárló partner cégek vásárlásaik után pontokat gyűjtenek, melyet a vásárló partner cég által jogosultnak megnevezett személy válthat be. (A programban nem vehetnek részt HoReCa tevékenységen kívüli partner cégek, Chef Market alkalmazottak és a tulajdonosi körhöz köthető vállalkozások munkatársai, valamint magánszemélyek sem).
 4. A programban a Chef Club weboldalán található regisztrációs adatlap kitöltését követően lehet részt venni. A chefclub.chefmarket.hu weboldalon a Belépés/Regisztráció gombra történő kattintás után megjelenik egy ablak, ahol az Új regisztrációra kattintva betölt a regisztrációs űrlap, amelynek a kitöltése után elindul a regisztráció folyamata.
 5. Regisztráció során köteles megadni a cég nevét, melynek a vásárlásai után gyűjti a pontokat, valamint a pontbeváltásra jogosult személy adatait (név, telefonszám, e-mail cím, munkakör megnevezése)
 6. Egy clubtaghoz csak egy beváltásra jogosult személy rendelhető.
 7. A Chef Market a regisztrációs kérelmeket egyedileg elbírálja , amelynek során jogosult a regisztrációs kérelmet elutasítani, ha az adott  cég nem HoReCa tevékenységű, korábban már regisztrálásra került vagy arra jogosulatlan személy kérelmezi a regisztrációt. A Chef Market a regisztrációs kérelmek elbírálására, és a regisztráció életbe léptetésére 72 órás határidőt vállal.
 8. Jogosulatlannak minősül az a személy, aki a hozzárendelni kívánt  cég vonatkozásában nem rendelkezik képviseleti jogosultsággal.
 9. A regisztrációs folyamat részeként a megadott e-mail címre kiküldésre kerül a rendszer által generált egyedi jelszó, ami a belépéskor használandó. A jelszót az első belépést követően célszerű megváltoztatni.
 10. A Chef Club weboldalára történő belépés a későbbiekben a regisztrációkor megadott e-mail cím, jelszó párossal lehetséges.
 11. A clubtag a pontbeváltásra jogosult személyt szabadon módosíthatja. Jogosult személy távozásának Chef Market felé történő bejelentéséről a Clubtag kötelessége gondoskodni, azonban a módosulás elmulasztásából fakadó kellemetlenségek miatt a Chef Market felelősséget nem vállal (pl. távozás utáni pontbeváltás).
  • A módosítási kérelem elindítása történhet telefonon és írásban (+36 1 919 9999, chefclub@chefmarket.hu)
  • A pontbeváltásra jogosult személy kérvényezheti e-mail címének, jelszavának és telefonszámának módosítását telefonon és írásban (+36 1 919 9999, chefclub@chefmarket.hu)
 12. Egy clubtag összegyűjtött pontjait más clubtag számlájára át nem vezetheti (kivéve cégnév változás esetén).
 13. Minden vásárlás után pontokat írunk jóvá  a Clubtag pontfolyószámláján. A pontok jóváírása a vevőszámla kiállításával egyidejűleg történik.
  • Vásárlásonként minden elköltött nettó 20 000 Ft után 100 pontot (azaz a költés nettó 0,5%-át) írunk jóvá a Clubtag részére.*

* a fennmaradó (nem egész) összegek után nem írunk jóvá pontot pl. HoReCa vevő 28 000 Ft végösszegű vásárlása esetén 100 pontot írunk jóvá, a fent maradó 8000 Ft után nem kap pontjóváírást.

 1. A meg nem valósult vásárlások után a pontok törlődnek. A sztornó számlák kiállításakor a számlán szereplő összeg után a Clubtag pontfolyószámlájáról a pontok levonásra kerülnek. A pontlevonás alapja megegyezik a pontjóváírással, tehát nem egész összegek után nem kerülnek levonásra pontok.
 2. A beváltásra jogosult személy a Clubtag pontjait nyomon követheti a bejelentkezés után a Chef Club weboldalán.
 3. A Chef Market jogosult a Clubtag pontfolyószámláját zárolni és/vagy a már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölni, ha a Clubtagnak behajthatatlan számlája lesz és/vagy a visszaélésnek alapos gyanúja merül fel.
 4. Ugyanazon pontbeváltásra jogosult személy a pontbeváltáskor különböző Clubtagok pontjait nem vonhatja össze.
 5. A pontok beváltását a pontbeváltásra jogosult személy a chefclub.chefmarket.hu oldalon a pontbeváltás gomb megnyomásával kezdeményezheti.  A pontok különböző termékekre válthatók be, amelyek listája a Chef Club weboldalán található. A pontlevonás automatikusan történik, azonban a végleges jóváhagyás előtt a Chef Market ellenőrzi, hogy van-e a Clubtaghoz rendelt vevőnek lejárt számlája, amíg az nem kerül befizetésre, addig nem lehetséges a termék átadása.
  • Ameddig a Clubtag lejárt, de ki nem egyenlített számlával rendelkezik, addig nem jogosult pontok beváltására.
 6. A pontbeváltásban résztvevő termék szállítására a Chef Market 30 munkanapot vállal.
 7. Nagy értékű termék esetében a Chef Market által vállalt szállítási határidő maximum 90 munkanap.
 8. A Chef Market a beváltott termékekről számlát  állít ki. Amennyiben a beváltott termékeket a clubtag cégen belül használja fel üzletfejlesztési célokból, úgy járulékfizetési kötelezettség a céget nem terheli.
 9. A pontbeváltásra jogosult személy vállalja, hogy a Chef Market képviselője a termék átadásáról fotót, videót és/vagy hanganyagot készíthet, melyeket a Chef Market marketing célokra előre egyeztetett formában online- és offline megjelenő magazinjában és weboldalán felhasználhat.
 10. Az online felületen található termékek fényképei illusztrációk, pontértékben megegyezőek, de néhány esetben eltérhetnek a valóságtól.
 11. A törzsvásárlói program termékei készpénzre át nem válthatóak.
 12. A pontérték és a Clubtag pontegyenlege közti különbözet nem fizethető ki készpénzben a beváltás érdekében.
 13. A pontváltozás jogát fenntartjuk!
 14. Amennyiben a Clubtag 3 hónapig nem vásárol a Chef Market Zrt-től, a Chef Market jogosult a már összegyűjtött, de fel nem használt pontokat törölni és a pontbeváltási kérelmet megtagadni.
  • Kivételt képez amennyiben a vendéglátóhely idény jellege miatt átmenetileg bezárt.
 15. A törzsvásárlói programból való kilépést a regisztrált clubtag kérvényezheti.
 16. A Chef Market a hatályos adatvédelmi kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett, a kötelező adatvédelmi bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé megtette, továbbá a regisztrált Clubtagok adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja ki.
 17. Amennyiben a hűségprogramban részt vevőknek a programmal kapcsolatban bármely természetű panasza, észrevétele vagy kérése merülne fel, kérjük, hogy a Chef Market ügyfélszolgálatát szíveskedjen levélben, e-mailben, vagy telefonos úton megkeresni.